ΠHΛOTEXNO

ΠHΛOTEXNO
KATHΦOPHΣ ΛEΩNIΔAΣ

Διεύθυνση: Σφακιώτες, 31100 Λευκάδα
Tηλ.: 2645029095, 6977430894, Fax: 2645029095
email:
Ιστοσελίδα: www.pilotexno.gr
facebook: ΠΗΛΟΤΕΧΝΟ

Αντικείμενο: Διακοσμημένα κεραμικά, υαλικά και δώρα.

Πηλότεχνο

Εργαστήρι κεραμικών και δώρων.

Χονδρική / Λιανική

Χονδρική & Λιανική

Νομός

Λευκάδας